Individuele coaching

 

 

Het doel van coaching is dus in de eerste plaats om jou te helpen je doelen te realiseren: niet om je te vertellen wat je moet doen.

Natuurlijk beschikt de coach over deskundigheid op verschillende leefstijlthema's en daar kun je je voordeel mee doen. De focus zal echter vooral liggen op het:

 

Blijvend doorvoeren van aanpassingen in de door jou gewenste leefstijl.

 

 

een voorbeeld

Je worstelt al jaren met wat overtollige kilo's. Verschillende diëten heb je al geprobeerd, met wisselend succes. Het probleem is echter, dat naarmate je ouder wordt en meer diëten hebt geprobeerd, je niet verder af kunt vallen en het lijkt alsof er alleen maar méér overgewicht ontstaat. Ook merk je dat er zo langzamerhand een energietekort is ontstaan en tot overmaat van ramp benoemt de huisarts het risico op Diabetes. Misschien toch eens kijken of je een glutenintolerantie of koemelkallergie hebt? Hoe kun je nou je energielevel weer op peil krijgen en voor eens voor altijd afrekenen met die overtollige kilo's?

 

Wanneer je met deze vraag bij ons komt, zullen wij je helpen te onderzoeken waarom zoveel inzet niet tot het gewenste resultaat leidt. We gaan je niet opnieuw een dieet voorschrijven, maar bekijken samen welke (kleine) aanpassingen er in jouw leefstijl passen, zodat je stofwisseling omhoog gaat en je weer volop energie gaat krijgen om vervolgens langzaam maar zeker je beoogde gewicht te halen. Ook besteden we aandacht aan je risicofactoren en vermoedens van allergieën of intoleranties. Dat betekent onder andere dat we naar je voedingspatroon, je bewegingspatroon en je slaap- en ontspanningspatroon gaan kijken. En je voelt hem al aankomen: de kunst is om langzaam maar zeker je patronen te doorbreken, niet om snelle eenmalige interventies in te zetten. En indien noodzakelijk zullen wij je naar een (medisch) specialist doorsturen.

 

 

Het traject

 

Vrijblijvende kennismaking

Ieder coachingstraject begint met een eerste vrijblijvende kennismaking. In dit gesprek verkennen we je vraag en maken wederzijds nader kennis met elkaar. Van beide kanten moet er vertrouwen zijn om een dergelijke reis samen te maken. Een coachingstraject kan alleen slagen als beide zich er comfortabel bij voelen. Dit gesprek duurt maximaal 45 minuten en sluiten we af met een  'go' of 'no go'.

 

Uitgebreide intake

Wanneer we in de kennismaking besloten hebben om het traject in gang te zetten staat de eerstvolgende sessie in het teken van doelen formuleren en het verzamelen van relevante informatie omtrent je gezondheid en leefstijl, onder andere voor een 0-meting. Ook een volledige of aangepaste gezondheidscheck kan hier deel van uitmaken. De intake duurt zo'n anderhalf tot twee uur, afhankelijk van de hoeveelheid gegevens (en tests) die we nodig hebben. In sommige gevallen is het prettiger om de intake in tweeën te splitsen.

 

Eerste fase coachingstraject

Op basis van de door jou gestelde doelen werken we in de daaropvolgende sessies toe naar het realiseren van (kleine) leefstijlaanpassingen. Wat onder andere kan betekenen dat we drempels moeten overwinnen, nieuwe dingen uitproberen en successen vieren.

De vorm waarin de coaching plaatsvindt is afhankelijk van jouw situatie. Veelal zal dat betekenen dat er in de eerste fase relatief intensief contact is en er wekelijks of twee wekelijks een gesprek plaatsvindt van circa 1 uur. Dat gesprek kan op verschillende locaties zijn, bij de coach, bij jou thuis, skypend, al wandelend door het bos of op een andere plek. Je gaat daarnaast in je dagelijkse leven aan de slag en soms voer je een specifieke opdracht uit. Vanzelfsprekend is het tussen de geplande gesprekken door altijd mogelijk om contact op te nemen met je coach voor vragen, op moeilijke momenten of om een succes te delen. De duur van deze eerste fase is afhankelijk van jouw doelen en het tempo waarin de aanpassingen haalbaar zijn. Gemiddeld genomen duurt deze fase circa 3 tot 4 maanden, maar dat kan dus ook aanzienlijk korter of langer zijn.

 

Tweede fase: aanpassingen worden gewoontes

Daar waar het in de eerste fase vooral gaat om het integreren van aanpassingen, ligt het accent in de tweede fase vooral op het creëren van gewoontes. Zolang iets als een aanpassing blijft voelen, zal het onvoldoende tot een 'nieuwe leefstijl' leiden. Het is normaal dat je ook in deze fase af en toe nog in 'oude patronen' vervalt, maar je zult hier snel weer de draad op kunnen pakken. Het contact zal minder intensief zijn, maar de coach is er als je hem nodig hebt. Op gezette tijden, bijvoorbeeld 1 x in de maand of 2 maanden, zal er nog een gesprek plaatsvinden, wat in de loop van de tijd in frequentie steeds meer zal afnemen. Ook hier is de duur van de fase afhankelijk van jouw specifieke situatie. Gemiddeld genomen duurt het 'duurzaam' doorvoeren van een gedragsverandering circa 2 jaar; waarbij de intensiteit van begeleiding steeds meer afneemt.

 

Jaarlijkse check up voor onderhoud

In principe heb je na afronding van fase 2 je doelen bereikt. Voor veel mensen is het echter prettig om nog enige 'stok achter de deur te hebben'. Het is daarom mogelijk om jaarlijks een check up te doen, waarbij we opnieuw een gezondheidscheck uitvoeren en indien gewenst nog wat bijstellen.

 

 

Tarieven

De tarieven voor particulieren in 2020 zijn:

 

Vrijblijvende kennismaking:                             gratis

Intake (incl. 0-meting):                                       € 149,-

Coaching per uur:                                                 € 79,-

 

Strippenkaart voor 10 uur coaching:            €749,-

 Jaarlijkse check up,

inclusief gezondheidscheck:                            €229,-