Groepscoaching

 

Groepscoaching is een bewezen effectieve manier om gedragsverandering te realiseren. Samen een doel bereiken werkt motiverender dan het gevoel te hebben dat je er alleen voor staat. Zeker voor mensen voor wie de sociale component belangrijk is en die hetzelfde doel hebben, graag hun ervaringen delen met en inspiratie opdoen van anderen, biedt groepscoaching een mooie oplossing.

 

Gaan we dan niet voorbij aan je persoonlijke doelen? Nee, zeker niet. We starten ook de groepscoaching met individuele intakes en een individueel plan. Op basis daarvan maken we de overweging of groepscoaching voor jou passend is en of jij je daar prettig bij voelt.

 

 

soorten groepen

 

Bij de samenstelling van een groep is er altijd een 'bindende factor'. Dat betekent dat alle groepsleden vanuit dezelfde sociale of (semi-)professionele context meedoen (een gezin, een team) of dat er een inhoudelijke overeenkomst is: alle groepsleden hebben bijvoorbeeld Diabetes, overgewicht, willen meer bewegen of stoppen met roken.

 

Wij starten een groep vanaf 4 deelnemers die zich daar prettig bij voelen. Groepen die groter dreigen te worden dan 10 deelnemers zullen we op gaan splitsen, tenzij er een meerwaarde is voor iedereen om te werken in een grotere groep.

 

Het is ook mogelijk om je zelf aan te melden als groep, bijvoorbeeld als gezin of als team.

 

 

Werkwijze

 

Vrijblijvende kennismaking

Heb je vragen en doelen rondom je leefstijl of die van je gezin of team? Dan gaan we eerst vrijblijvend kennismaken om te ontdekken of er een goede match is en we je kunnen helpen met je vragen. De eerste kennismaking duurt maximaal 45 minuten en is geheel kosteloos en vrijblijvend. We besluiten daarna of we een traject in gang zetten.

 

Individuele intake

Vervolgens vindt er een uitgebreide individuele intake plaats. Deze staat in het teken van doelen formuleren en het verzamelen van relevante informatie omtrent je gezondheid en leefstijl, onder andere voor een 0-meting. Ook een volledige of aangepaste gezondheidscheck kan hier deel van uitmaken. De intake duurt zo'n anderhalf tot twee uur, afhankelijk van de hoeveelheid gegevens (en tests) die we nodig hebben. Uit deze intake zal ook duidelijk worden of groepscoaching een passende vorm voor jou of jullie is.

 

Eerste fase groepssessies

We werken in kleine groepen met een vaste coach aan dezelfde onderwerpen, maar aan individuele doelen. In een  veilige omgeving komen alle verschillende leefstijlthema's aan bod en kun je ervaringen uitwisselen, elkaar inspireren en motiveren en bepaalde activiteiten samen uitvoeren. Afhankelijk van de doelen in de groep zullen bepaalde accenten gelegd worden of zal er extra aandacht aan bepaalde onderwerpen geschonken worden. De groep komt in eerste instantie eens in de twee weken bij elkaar en heeft daarnaast een 'online ontmoetingsplek', zodat er ook tussen de sessies door met elkaar en met de coach gecommuniceerd kan worden. Drempels en successen bij het doorvoeren van leefstijlaanpassingen kunnen met elkaar gedeeld worden.

Evenals bij individuele coaching ligt de focus op een blijvende gedragsverandering, niet op incidentele interventies. Na gemiddeld een periode van 3-4 maanden komt een groep op het punt dat de frequentie van de bijeenkomsten afneemt en breekt de tweede fase aan.

 

Het is altijd mogelijk om de groepscoaching te combineren met enkele individuele coachingssessies.

 

Tweede fase: van aanpassing naar gewoonte

Nu is het vooral een kwestie van 'gewoonten maken' van de ontwikkelde aanpassingen. Dat zal met vallen en opstaan gebeuren en nu is de groep misschien nog wel belangrijker. Hoewel de frequentie van de bijeenkomsten afneemt, zul je elkaar, samen met de coach, scherp blijven houden en blijven motiveren. Het online contact neemt misschien wel toe of er ontstaan andere activiteiten die samen opgepakt worden. Langzaam maar zeker zul je je doelen blijvend bereiken en zal de behoefte aan begeleiding afnemen. Wellicht houd je er fijne nieuwe contacten aan over.

 

 

Individuele jaarlijkse check up

In principe heb je na afronding van fase 2 je doelen bereikt. Voor veel mensen is het echter prettig om nog enige 'stok achter de deur te hebben'. Het is daarom mogelijk om jaarlijks een check up te doen, waarbij we opnieuw een gezondheidscheck uitvoeren en indien gewenst nog wat bijstellen.

 

 

Tarieven

 

De tarieven voor particulieren in 2020 zijn:

 

Vrijblijvende kennismaking:                                            gratis

 

Individuele intake, incl. 0-meting:                                €149,- p.p.

 

Fase 1 (8 bijeenkomsten + online begeleiding):      €499,-  p.p.*   (vanaf 4 personen)

    

Fase 2 

Lidmaatschap online ontmoeting & begeleiding:  €149,- p.p. per jaar

Bijeenkomst per uur:                                                          €62,50 p.p.** (vanaf 4 personen) 

 

Extra:

Individuele coaching per uur:                                        €79,-

Individuele jaarlijkse check up:                                     €229,- 

 

*    Niet in losse sessies af te nemen vanwege groepsaanpak

** Aantal bijeenkomsten wordt per half jaar i.o.m. de groep vastgesteld

 

Wilt u als organisatie een traject inkopen? 

Op basis van een persoonlijke nadere kennismaking zullen wij u een maatwerkofferte aanbieden.